Knjiga

Više o knjizi

Ogledne stranice:
Homeopatija za
svakoga.pdf

 Slijedi lista tegoba s naznačenim remedijama kojima si možete pomoći. Imajte na umu da je ovo pojednostavljena lista, s apsolutno osnovnim informacijama. Za najbolje rezultate preporučuje se da nabavite knjigu i/ili pohađate radionicu, kako biste naučili pravilno koristiti remedije.

Moja knjiga sadrži puno detaljnije liste o simptomima i njihovim remedijama, kao i informacije o simptomima i znakovima koji ukazuju na potrebu obaveznog konzultiranja s liječnikom ili homeopatom. Poznavanje granica svojih mogućnosti je vrlo važno za vašu sigurnost i sigurnost onih kojima želite pomoći remedijama.

Homeopatske remedije nisu kemijski lijekovi, već informacije, te stoga ne mogu štetiti na način na koji tablete mogu. Svejedno, homeopatija je moćna i može potaknuti prebrzo liječenje ili izazvati prejaku reakciju ako se ne koristi kako treba, te se stoga treba držati određenih pravila o davanju remedija, koje su navedene niže.

Pri odabiru homeopatske remedije može vam pomoći i ova lista remedija.

Za tretiranje kroničnih i ponavljajućih tegoba homeopatijom preporučuje se konzultirati profesionalnog homeopata.

 

VAŽNE UPUTE O DAVANJU REMEDIJA

OZLJEDE, NEZGODE I OPERACIJE (PRVA POMOĆ)

AKUTNE BOLESTI I UPALE

ALERGIJE

TRUDNOĆA, POROD I DOJENČAD

OSTALO

 

VAŽNE UPUTE O DAVANJU REMEDIJA

Uvijek se daje samo jedna remedija, odabrana prema simptomima.

Ako niste sigurni koji pripravak je odgovarajući, provjerite infromacije o pripravcima u Osnovne remedije.

 

DOZIRANJE KOD OZLJEDA

Kod blagih ozljeda obično se daje 3 doze dnevno, jedan ili više dana.

Kod jakih ozljeda početi davati što prije, u početku svakih 5 min, pa svakih 10, pa svakih 15 itd, dakle sve rjeđe. Ako je remedija data odmah, djelovat će puno brže i bolje nego ako je data 5 ili 10 minuta kasnije. Nastaviti s 3 doze dnevno. Kod ozljeda je obično potrebno promijeniti remediju kako se simptomi mijenjanju. Ako se radi o ozljedama koje trebaju duže vremena da zacijele, kao npr. iščašenja i lomovi, davati sve dok ozljeda ne zacijeli, postepeno smanjivajući broj doza kako je stanje bolje.

 

DOZIRANJE KOD AKUTNIH BOLESTI ILI BOLOVA

Česta ponavljanja remedije su potrebna kod bolesti koje su intenzivne i zahtijevaju brzu pomoć, a rjeđa kod bolesti koje su blage ili koje ne mogu proći brzo.

Npr. kod vrlo jake boli ili vrlo visoke temperature kod kojih očekujemo poboljšanje unutar sljedećih sat vremena, remediju će u početku možda trebati ponoviti svakih 10-15 minuta, dok će kod prehlade, za koju očekujemo da prođe kroz dva-tri dana, remediju trebati dati 2-4 puta na dan.

Kod akutnih bolesti je obično potrebno 2-4 doze na dan, iako će u nekim slučajevima i samo jedna doza remedije biti dovoljna da pokrene izlječenje. Ako se to dogodi i osoba više nema simptoma, ne ponavljajte remediju, osim ako se simptomi vrate.

Ako nije ništa bolje ni nakon 6 doza, odnosno nakon 3 doze kod intenzivnih simptoma, odaberite drugu remediju ili konzultirajte homeopata.

 

POTENCIJE

Kraj imena remedija nalaze su brojevi koji označavaju potenciju remedije odnosno jačinu, npr. 6C ili 30C. Veći broj označava jači lijek čije djelovanje duže traje. Zato se primjerice remedija potencije 6C daje češće od remedije potencije 30C jer je slabiji i njegovo djelovanje kraće traje.
Potencije 6C i 30C su sigurne za davanje, ako se držite sljedećih uputa.

 

VAŽNA PRAVILA!