NAPOMENA: Ako želite povećati dimenzije videa kako biste lakše čitali titlove, možete učiniti jednu od sljedeće dvije stvari. Kliknite na naslov videa kojeg želite gledati i otvorit će se nova stranica na youtubeu. Ili, kad pokrenete video, kliknite na kvadratić u donjem desnom kutu videa i video će se proširiti na cijeli ekran računala (kad ste završili s gledanjem, pritisnite tipku "ESC" na vašoj tipkovnici).

Ako ne vidite hrvatski prijevod, kliknite na CC u donjem desnom kutu prozora videa.


Kompatibilnost, slušanje i tajna kvalitetnih odnosa - Joe Bailey

Iskusan psiholog priča o razumijevanju nove paradigme u psihologiji zvane Tri principa i kako ovo razumijevanje utječe na kvalitetu odnosa među ljudima.
(audio)


Što su Tri principa?

Fundamentalni principi u pozadini svakog ljudskog iskustva...


Tri principa - primjena i rezultati

Promjene kod pojedinaca i društva potaknute razumijevanjem Tri principa - uključujući zatvorenike, ovisnike, problematične društvene zajednice, beskućnike i mnoge druge.


Shaul - susret s Tri principa, 1.dio

Zabavna priča o tome kako se rabin Shaul susreo s učenjem o Tri principa te kako mu je njihovo razumijevanje donijelo drugačiji doživljaj svijeta i drugačiji način pomaganja ljudima.


Mashina priča - šizofrenija, bipolarni poremećaj i ovisnost

Pogledajte kako je Mashi, nakon mnogih godina patnje i s dijagnozama šizofrenije, bipolarnog poremećaja (naizmjenična manija i depresija) i teške ovisnosti o heroinu, vraćena ravnoteža, zdravlje i radost življenja, kroz jednostavno upoznavanje s Tri principa.


Terry - Što mijenja ljude?

Terry jako lijepo priča o pravom uzroku promjene kod ljudi...


Merilyn - reumatoidni artritis i Tri principa

Divna priča o moći uma u kreiranju bolesti i moći samoiscjeljenja koje se često događa samo od sebe kada se oslobodimo vlasti uma.


Dr. Pransky priča o Tri principa