"Ono što neki zovu zdravljem, ako je praćeno konstantnom zabrinutošću o ishrani, nije puno bolje od mučne bolesti."
~ Alexander Pope


NOVO ! ! !

Seminar Pašman 21-28.7.2017. - Doticanje bezvremenog, bezgraničnog u nama

Članak - Biti ono što jesi

Knjiga

Više o knjizi

Ogledne stranice:
Homeopatija za
svakoga.pdf

 

Istraživanja o životnoj energiji

Antibiotici

Homeopatija kod povišene temperature uzrokovane infekcijama i upalama

Homeopatija kod peludne hunjavice

Homeopatska samopomoć - osnovne remedije

Homeopatska samopomoć - lista tegoba

Metoda senzacije u homeopatiji